Pobočka: Liberec
Tel.: +420 733 150 462
E-mail: barbora.mrazova@naslouchame.com

Terapeutka a sociální pedagožka s praxí v individuální, párové a rodinné terapii.

Kromě své praxe jsem pracovala na Ambulantním oddělení Střediska výchovné péče (práce s klienty – rodinné konzultace, individuální konzultace, vedení terapeutických skupin), v dětském domově (práce s CAN – týrané a zneužívané děti, individuální konzultace, rodinná terapie, vedení skupin) a v komunitě pro drogově závislé

Ve své praxi se zaměřuji především na tato témata:

Práce s emocemi – porozumění a zvládnutí negativních emocí, jako je: strach, úzkost, agresivita, bezmoc, zklamání
Osobnostní rozvoj – posílení sebedůvěry, sebehodnocení, budování vlastní identity – kdo jsem, kým chci být, co a jak mě ovlivňuje, optimální způsob prosazování vlastních potřeb a zájmů
Řešení náročných životních situací
Problémy v komunikaci
Problémy ve vztazích – problém v navazování vztahu, udržení vztahu, problém v komunikaci ve vztahu – tabu, otázky závislostních vzorců ve vztazích, nevěra
Závislosti – alkohol, drogy, gambling
Práce s rodinou – komunikační vzorce v rodině, rozložení rolí a kompetencí v rodině, výchovné styly, rozklíčování důvodů rizikového chování u dětí a dospívajících v kontextu rodinného systému
Výchovné poradenství – výchovné styly a jejich přednosti i úskalí
Syndrom vyhoření, problémy na pracovišti

Vzdělání:

Pedagogická fakulta UK v Praze – Základy humanitního vzdělání, 1996 – 1997
Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, obor Sociální pedagogika, 1997 – 2000
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor Sociální pedagogika, 2000 – 2002
Skálův institut – Psychoterapeutický výcvik v dynamické integrativní psychoterapii typu SUR, 2004 – 2008
Pedagogická fakulta UK v Praze, Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování, 2004
Sebezkušenostní seminář dle V. Satirové. „Sebeúcta – řekni to přímo“.
Nástavbový výcvik v párové a rodinné psychoterapii u Dr. Jitky Vodňanské

a řada dalších kratších seminářů

Členství v odborných organizacích:

Česká asociace pro psychoterapii