Krizová intervence je pomoc klientovi v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující, většinou se objevující náhle, nečekaně.

Je zaměřena na řešení akutního problému – vede k identifikaci problému, zklidnění a snížení úzkosti a rozbouřených emocí, nalezení opor a stabilních prvků v krizové situaci, získání pocitu alespoň částečné kontroly nad vnější situací a/nebo svým prožíváním situace.

Krizová intervence také může znamenat začátek dlouhodobější spolupráce – zpracovávání témat, která klienta trápí. Krize v sobě nese možnost změny, která může nastat po odeznění akutní stresové reakce (okamžité reakci na nečekanou událost) či posttraumatické stresové reakce (reakce několik týdnů či měsíců po události).

Doprovod v krizi může tento proces urychlit a uchránit klienta před větším ohrožením jeho psychiky. Snažíme se, aby psychologická pomoc byla pro klienty dostupná v co nejkratší době, aby odpovídala individualitě klienta a jeho situaci – byla „šitá na jeho míru“ – a aby byla v případě potřeby domluvena navazující péče.