Individuální psychoterapie je komplexním způsobem péče. Zahrnuje v sobě jak řešení aktuálního problému, tak hledání souvislostí s minulými událostmi.

Cestu hledá v racionálním, ale i emocionálním zpracování minulých zážitků, čímž postupně dochází ke korekci přítomného jednání. Klient mluví o tématech, která ho zajímají a zaměstnávají, a spolu s terapeutem se snaží dostat se k hlubším kořenům daných potíží a nalézat vhodná řešení.

Léčebným prvkem se stává samotný kontakt s terapeutem. Terapeut poskytuje klientovi podporu, zpětnou vazbu, jiné (vstřícnější a nehodnotící) emoční jednání, než na které byl klient většinou zvyklý, nabízí klientovi nový pohled na věci, které jsou probírány, a postupně citlivě odkrývá souvislosti potíží, které klienta trápí, s životním příběhem klienta a jeho zkušenostmi, zvláště vztahovými zkušenostmi.

Psychoterapeutická péče může být zaměřená na specifická duševní onemocnění nebo také na problémy běžného života zasahující do spokojeného prožívání života.

Vzhledem ke komplexnosti a hloubce zpracování zážitků se jedná o péči dlouhodobou. Její délka trvání a moment ukončení je vždy společnou dohodou terapeuta a klienta.