Náš přístup

Ke klientům přistupujeme s citlivostí a respektem k jejich jedinečnosti. Snažíme se poskytovat pomoc a péči dle osobnosti klienta a dle jeho konkrétní životní situace. Využíváme své zkušenosti z psychologické a psychoterapeutické praxe a z psychoterapeutických výcviků různých směrů, které jsme absolvovovali.

Snažíme se vycházet vstříc klientům v domlouvání časů konzultací dle jejich potřeb a bez dlouhých čekacích lhůt. Klienti se mohou spolehnout na naprostou důvěru a diskrétnost – informace získané během konzultací nesdělujeme jiným osobám.

Výhody oproti státním poradnám a zařízením

  • údaje o Vás nejsou nikde evidovány, nikomu předávány
  • nemusíte čekat dlouhou dobu na objednání konzultace
  • konzultace nejsou limitovány dle požadavků zdravotních pojišťoven
  • menší byrokratická zátěž přispívá k tomu, že je možné věnovat maximální péči klientům a terapii samé
  • placené služby často působí lépe na motivaci a zodpovědnost – klienti mají větší zájem na tom, aby terapie pokračovala a abychom došli k výsledku, který je uspokojující.

Krizová intervence

Krizová intervence je pomoc klientovi v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující, většinou se objevující náhle, nečekaně. Je zaměřena na řešení akutního problému.

Poradenství

Poradenství se zaměřuje na řešení konkrétního problému, mapování pozadí problému, hledání cest a vhodných způsobů řešení. Zaměřuje se převážně na přítomnost a budoucnost.

Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je komplexním způsobem péče. Zahrnuje v sobě jak řešení aktuálního problému, tak hledání souvislostí s minulými událostmi. Cestu hledá v racionálním, ale i emocionálním zpracování minulých zážitků, čímž postupně dochází ke korekci přítomného jednání.

Párová psychoterapie

Párová psychoterapie je spolupráce dvou partnerů s terapeutem. Péče je věnována vztahu partnerů a zpracovávání problémů, které se ve vztahu objevují. Jádrem péče je vztah a vše, co do něj partneři přinášejí, co od něj čekají, nikoli osobnost jednoho či obou partnerů. Základní otázka pak zní „čím trpí váš vztah?“. Párová terapie je hledáním odpovědi, která povede k proměně vztahu.

Rodinná psychoterapie

Během rodinné psychoterapie pracuje terapeut s celou rodinou, která je vnímána jako jeden organismus, jeden sociální systém, kde chování a emoce jednoho člena působí na ostatní jednotky systému. Rodinná terapie je vhodná, zvláště pokud jsou zatíženy vztahy v celé rodině

Skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie nabízí možnost dosáhnout změn v osobní situaci prostřednictvím vztahů na skupině, kterou tvoří terapeut a další klienti (cca. 8 osob).

Klient obvykle nachází úlevu v zážitku, že není sám, koho něco tíží, zažívá podporu skupiny pro probírání svých pocitů, potřeb a přání.